Data en technologie

Slimme omgevingen en digitale dienstverlening

Wil jij waarde toevoegen aan de werk- en leeromgeving van morgen? Dan zijn moderne systemen en technieken uit gebouwen, bedrijfsmatige en primaire processen hier heel goed voor te gebruiken. Door de juiste data slim te verbinden en te verrijken, krijg je belangrijke informatie en inzichten waarmee je sturing kunt geven aan het gebouw en de organisatie. Dat zorgt voor grip op beleving, comfort, kwaliteit en kosten. Zo gaan organisaties en gebruikers beter presteren.

Balans processen, mensen en techniek

Een dashboard is alleen nuttig als het de juiste informatie bevat en als je weet wat je ermee kunt. draaijer+partners snapt wat een organisatie nodig heeft op het gebied van vastgoed en huisvesting. Door onze praktijkervaring weten we welke behoeftes een organisatie heeft. Samen zorgen we voor grip op ruimtegebruik, comfort en duurzaam gedrag.

Bruikbaar dashboard

We leveren niet zomaar een dashboard met data, maar nemen de organisatiedoelstellingen als uitgangspunt. We halen de informatie op die vaak al beschikbaar is in de organisatie en verwerken dat naar inzichten die nodig zijn om jouw organisatie verder te brengen. Een goed inzicht resulteert in concrete verbetervoorstellen, bijvoorbeeld als het gaat om het verduurzamen van het gebouw of het ondersteunen van plaats en tijdsonafhankelijk leren en werken.

Vraag een demo aan

Gerelateerde cases