Blog

Hoe een IHP helpt met duurzame onderwijshuisvesting

Als je goede onderwijshuisvesting wilt neerzetten, moet je innovatiever te werk gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we innovaties meer de kans moeten geven. Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) kan daar heel goed bij ondersteunen.

Huisvestingsvraagstukken en (ver)bouwprojecten vragen steeds meer om een integrale benadering op het gebied van duurzaamheid. Om opdrachtgevers hierbij te helpen, ontwikkelde Draaijer de circulaire projectaanpak. Een aanpak waarmee we waarde toevoegen die gericht is op de gehele levenscyclus van huisvesting. Financiële waarde, maar ook belangrijke waarden als milieu-impact, welzijn en flexibiliteit. Onze aanpak heeft een oneindig karakter waardoor het niet uitmaakt in welke levensfase een huisvesting(project) zich bevindt. Je kunt deze aanpak altijd toepassen.

Circulaire kansen

Waar we traditioneel bij huisvestingsprojecten vooral bezig zijn met strak formuleren van eisen en borgen dat partijen zich daaraan houden, zien we dat we meer impact kunnen maken als we open vragen stellen en kansen proberen te benutten. Dit vraagt een andere benadering tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en heeft gevolgen voor bijvoorbeeld inkoopprocessen. We gebruiken verschillende methoden en tools die helpen bij het creëren van dit Ecosysteem.

Hierin kunnen we zelfs een stap verdergaan door vergelijkbare huisvestingsopgaven te clusteren. Efficiëntie en effectiviteit worden hiermee vergroot zodat meer budget ten goede komt aan innovatie en uiteindelijke gezonde, duurzame en circulaire scholen. Het IHP kan een belangrijke rol spelen in het concreter formuleren van duurzaamheidsdoelstellingen en het clusteren van opgaven.

Circulaire oplossingen voor onderwijshuisvesting

Een methode om meer kennis uit de markt in te zetten, is het toepassen van de leidraad Circulair inkopen van CB’23 bij aanbestedingstrajecten. Bijvoorbeeld bij de Bouwteamaanbesteding voor de Energiehub050. Daar is de markt uitgedaagd om een integraal plan te maken voor een verplaatsbaar gebouw op basis van geformuleerde gebruiksdoelstellingen, duurzaamheidsambities en circulaire strategieën binnen een taakstellend budget. Dit resulteerde in drie totaal verschillende inschrijvingen, waarbij de winnende inschrijving boven verwachting van de opdrachtgever presteerde.

Ook passen we steeds vaker pitchsessies toe om innovatieve partijen de kans te geven zich te presenteren aan de opdrachtgever en gebruikers van het gebouw. Zo is bij de nieuwbouw van Hogeschool Windesheim in Almere een sessie georganiseerd waar leveranciers hun oplossing voor bio-basede materialen konden pitchen. We leggen verbinding tussen leveranciers en producenten enerzijds, en aannemer en ontwerpers anderzijds. De directere betrokkenheid van de opdrachtgever en gebruikers in deze fase is absoluut een meerwaarde.

Duurzame & Gezonde Scholen Congres 2023

Op 11 oktober was in Utrecht het Duurzame & Gezonde Scholen Congres. Een samenzijn om concrete stappen te zetten voor een gezond binnenklimaat, toereikende financiering en samenwerking binnen onderwijsvastgoed. Als partner van het congres verzorgde Draaijer hier een sessie over hoe je een gebouw kunt verduurzamen met behulp van een slim Integraal Huisvestingsplan (IHP). Neem gerust contact op met Simon de Ruig om zijn verhaal nog eens te horen.

Senior projectmanager

Simon de Ruig

“Ik ben ervan overtuigd dat duurzaamheid en circulariteit altijd waardevol bijdragen aan organisatie- en huisvestingsdoelen. En met de juiste projectaanpak kun je ambities waarmaken en toch grip houden op kosten.”

Simon de Ruig
Projectmanager bij Draaijer