Ga direct naar: 

Sport

Sport verbroedert. Sportaccommodaties zijn niet los te denken van de rol van de sport in onze maatschappij. De verbinding met gebiedsontwikkeling is dan ook sterk aanwezig. Hoe zetten we de infrastructuur in? Is de sport aanjager voor de omgeving? Hoe gebruiken we sport bij city marketing? Vragen die bij ieder initiatief naar boven komen.

De haalbaarheid is politiek

De politieke context bepaalt de haalbaarheid van initiatieven. Dat gaat niet alleen over geld. Daar komt veel gevoel, emotie en regionale trots bij kijken. draaijer+partners vindt dat er een professionele onderbouwing moet liggen voordat de gemeente een besluit neemt over professionele (top)sportaccommodaties. Breedtesport zien we steeds meer in combinatie met andere voorzieningen, zoals scholen, kantoren en andere bedrijvigheid. De leerlingen van het ROC verzorgen de catering in het stadion en de directie van een advocatenkantoor vergadert in de businesslounge. Er zijn zoveel directe koppelingen mogelijk.

Conceptontwikkeling

Het concept bepaalt of een exploitatie duurzaam kan draaien en kan rekenen op financiering. Welke activiteiten vinden er plaats? Welke voorzieningen maken gebruik van sport of versterken het? Welke beleving kan het gebied losmaken? Door een sportaccommodatie te koppelen aan onderwijs, zorg of bijvoorbeeld welness ontstaat een sterke basis in een gebied. Zonde toch als er alleen op zondagmiddag activiteiten zijn in en rond een stadion.

Samenwerking

Veel belangen en stakeholders spelen een rol van betekenis. Iedereen geven wij een passende plek in het proces. De participatie in de ontwikkelfase is voor partijen anders dan in de exploitatiefase. Een goede, duurzame exploitatie is de opgave. Maar wij streven ernaar om deze te versmelten met korte termijn belangen.

Aanpak

Eerst de goede dingen doen, en dan de dingen goed doen. Welk type partijen zijn nodig? En welke rollen vervullen ze? Daarbij moet u letten op de aanbestedingsregels. draaijer+partners brengt ondernemerschap, de maatschappelijke context en ruimtelijke ordening samen in het proces.

Publicaties

Neem contact op met onze specialist


 


Neem contact op met Draaijer+Partners

Direct contact?
Groningen 050 - 524 46 66
Utrecht 030 - 659 23 33